Privacy policy

Privacyverklaring ECR Car Retail

1. Algemene informatie

1.1 Inleiding

Dank u dat u de aandacht neemt om onze verklaring inzake gegevensbescherming door te nemen wanneer u zich inlicht over onze diensten via onze website of eventueel gebruik maakt van enige online diensten van ECR Car Retail.

 De bescherming van uw gegevens zijn voor ons als onderneming de basis voor een goede dienstverlening. In het DNA van ECR Car Retail staat transparantie, communicatie en eerlijkheid voorop waardoor wij het vertrouwen hopen te winnen van onze klanten. Om dat vertrouwen te onderhouden hechten wij zeer hoog belang aan het beschermen van onze klantgegevens en gebruiken wij deze enkel op een manier waarop onze klanten dit verwachten. Via de volgende verklaring met betrekking op de gegevensbescherming hopen wij u te kunnen informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten met deze vernoemde verwerking volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en alle aanvullende wetten inzake gegevensbescherming waarover de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (“CBPL”) waakt, met als overkoepelend orgaan de gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”).

 1.2 Verwerkingsverantwoordelijke

De vernoemde wij, EC Rent NV, Boomsesteenweg 934, 2610 Antwerpen, zijn de verwerkingsverantwoordelijke volgens de wetgeving AVG en aldus verantwoordelijk voor de hieronder uiteengezette gegevensverwerking.

 1.3 Data Protection Officer 

EC Rent NV is binnen het wettelijk kader er zich niet toe verplicht om een Data Protection Officer (“DPO”) aan te stellen. Om u het volle vertrouwen te geven en u steeds te woord te staan indien u met vragen zit over deze gehanteerde toegepaste wetgeving door de onderneming ECR Car Retail kan u uw vragen te allen tijde wenden aan de volgende contactgegevens: EC Rent NV, t.a.v. Marketing, Boomsesteenweg 934, 2610 Antwerpen, Mail: info@ecrb.be

 

2. Verwerking van persoonsgegevens tijdens uw gebruik van onze website

Wanneer u onze website bezoekt en gebruik maakt van onze online diensten wordt dit geregistreerd en bewaard. Het IP-adres dat gelinkt staat met uw gebruikt toestel (bijvoorbeeld uw computer, mobiele telefoon of tablet), datum, tijd, taal, locatie en het soort webbrowser en gebruikt besturingssysteem van uw toestel en de bezochte pagina’s hiervan worden geregistreerd en bewaard. Om onze informatie zo gericht mogelijk te maken en onze online diensten te optimaliseren en continu te verbeteren worden deze gegevens verzameld binnen het kader van de gegevensbescherming. De verwerking is wettelijk gebaseerd op Art. 6, 1, 1, f) van de AVG.

 Het is in ons belang om onze website te beschermen en onze dienstverlening te verbeteren. Elke andere verwerking van uw gegevens, uitgezonderd voor statistische doeleinden in uitsluitend anonieme vorm, gebeurt uitsluitend in het kader van deze verklaring inzake gegevensbescherming. Afgezien daarvan worden persoonsgegevens enkel bewaard als u die uit eigen beweging verstrekt, bv. als onderdeel van uw registratie, een enquête, een online (aan)vraag of voor de uitvoering van een contract. Hieronder vindt u meer informatie, in het bijzonder over de technologieën die we gebruiken.

 2.1 Registratie voor de nieuwsbrief

Wanneer u er voor kiest om uzelf in te schrijven op de nieuwsbrief via onze website https://www.ecrb.be of https://cars.ecrb.be dan vult u uw gevraagde gegevens in via de daartoe voorziene registratiebalk. Wanneer u er voor kiest om uzelf in te schrijven op de nieuwsbrief via ons fysiek kantoor te Antwerpen dan vult u uw gevraagde gegevens in via het daartoe voorziene registratieformulier dat u door een medewerker van ECR Car Retail wordt aangegeven.

 Als u het registratieformulier invult en uw persoonsgegevens aan ons bezorgt of heeft ingestemd met onze nieuwsbrief wanneer u zich heeft ingeschreven als klant, zult u een e-mail van ons ontvangen op het e-mailadres dat u ons bezorgde. Om de registratie af te ronden hoeft u enkel op “Bevestig” in deze e-mail te klikken. De persoonsgegevens die via het registratieformulier worden verzameld, zullen enkel worden verwerkt om nieuwsbrieven te verzenden naar uw e-mailadres en enkel als u heeft ingestemd met deze gegevensverwerking. De verwerking is wettelijk gebaseerd op Art. 6, alinea 1, 1, a) van de AVG. We gebruiken Mailchimp® om nieuwsbrieven te verzenden.

 Mailchimp® is een dienst van The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE 
Suite 5000 , Atlanta, GA 30308 USA ). Wanneer u een nieuwsbrief opent, wordt een zogenaamde tracking pixel gebruikt bij het openen. Hierdoor worden de volgende gegevens bewaard in Mailchimp®: uw eerder opgegeven e-mailadres, soort nieuwsbrief, datum en tijd van openen. Links in onze nieuwsbrieven bevatten tracking-informatie waarmee we kunnen bepalen in welke links u vooral geïnteresseerd was indien u daarop klikte. De volgende gegevens worden in Mailchimp® bewaard via de tracking link: e-mailadres, nieuwsbrieven, link, datum en tijd. Uw persoonsgegevens zullen enkel worden bewaard tot u zich uitschrijft van de nieuwsbrief, door op de link “uitschrijven” te klikken onderaan elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt. Als u zich uitschrijft, zullen uw persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd uit de opgenomen lijst in Mailchimp®. Let wel op: u zal geen enkele nieuwsbrieven, acties of aankondigen meer ontvangen van ons nadat uw persoonsgegevens werden verwijderd.

 2.2 Contactformulier 

U kunt het contactformulier op onze website gebruiken om ons te contacteren voor een aanvraag met betrekking een samenwerking als leverancier of handelaar. De persoonsgegevens die u invulde in het contactformulier, zullen enkel worden verwerkt om uw aanvraag te beantwoorden en enkel als u heeft ingestemd met de gegevensverwerking. De verwerking is wettelijk gebaseerd op Art. 6, alinea 1, 1, f) van de AVG.

 2.3 Registratie van een klantaccount

Als u dat wenst, kunt u via het aanvraagformulier een klantaccount aanmaken op onze website https://www.ecrb.be of https://cars.ecrb.be. Een klantaccount is verplicht om toegang te krijgen tot de website https://cars.ecrb.be. Als u het registratieformulier invult en uw persoonsgegevens aan ons bezorgt, krijgt u van ons een gebruikersnaam en wachtwoord opgestuurd naar het e-mail adres dat u opgaf. Om de registratie van uw account af te ronden, hoeft u enkel op de link “bevestig account” in deze e-mail te klikken. Met uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u inloggen op uw account via het inlogvenster op https://cars.ecrb.be. De persoonsgegevens die u invulde in het registratieformulier, zullen enkel worden verwerkt om uw klantaccount aan te maken en te beheren en enkel als u heeft ingestemd met de verwerking van uw gegevens. De verstrekking van uw persoonsgegevens gebeurt op vrijwillige basis. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken en deze verstrekking is niet nodig om te voldoen aan een wettelijke of contractuele verplichting of aan een verplichting die nodig is om een contract aan te gaan. Als u uw persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, zal dat geen gevolgen hebben voor u, afgezien van het feit dat we dan geen klantaccount voor u kunnen registreren. Uw persoonsgegevens zullen enkel worden bewaard tot uw account uitgeschakeld wordt.

 2.4 Cookies en Tracking

Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken we op diverse pagina’s gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw toestel worden opgeslagen. Sommige cookies die we gebruiken, worden verwijderd na uw browsersessie, d.w.z. na het afsluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw toestel staan en stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (persistente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gebracht van het instellen van verschillende cookies en individueel beslist om deze al dan niet te aanvaarden of de aanvaarding van cookies uit te sluiten voor bepaalde gevallen of in het algemeen. Zie de hulpfunctie van uw internetbrowser voor meer informatie. Als cookies niet worden aanvaard, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn. Hieronder vindt u meer informatie over specifieke cookies. We maken onderscheid tussen noodzakelijke cookies en promotionele cookies. Noodzakelijke cookies zijn nodig voor de goede werking van onze website. Als u deze cookies weigert, zal uw gebruikerservaring veranderen tijdens uw bezoek aan onze website en zullen bepaalde diensten op onze website niet bruikbaar zijn.

Promotionele cookies worden hieronder beschreven. Door onze “cookie-pop-up” te aanvaarden stemt u in met de verwerking van gegevens via deze cookies. De verwerking is wettelijk gebaseerd op Art. 6, alinea 1, 1, a) van de AVG.

 2.4.1 Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt ook gebruik van cookies. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Voorafgaand hieraan zal Google uw IP-adres echter hebben verkort in lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die de overeenkomst met betrekking tot de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres worden doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar worden verkort. In naam van de operator van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw websitegebruik te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteit op te maken en om andere diensten in verband met website- en internetgebruik te verstrekken aan de website-operator. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgestuurd in het kader van Google Analytics, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de gepaste instellingen te kiezen in uw browers. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookies gegenereerde informatie en informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en verwerkt, door de browser plug-in te downloaden en installeren via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 2.4.2 Google AdWords

Als AdWords-klant maken we gebruik van Google Conversion Tracking. Dit is een dienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Google AdWords wordt gebruikt om pagina’s van https://www.ecrb.be of https://cars.ecrb.be te tonen in de reclameruimte op Google. Als u onze website bezoekt via een advertentie van Google, plaatst Google Adwords een cookie op uw toestel ("conversiecookie"). Deze cookie vervalt na 30 dagen en wordt niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de cookie niet vervallen is wanneer u bepaalde pagina’s bezoekt, kunnen wij en Google zien dat iemand op de advertentie heeft geklikt en werd doorgeleid naar onze pagina. Elke AdWords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen dan ook worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. De door de conversiecookie verzamelde informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die opteerden voor conversion tracking. AdWords-klanten zien het totale aantal gebruikers die op hun advertentie klikten en werden doorgeleid naar een pagina met een conversion tracking tag.

U zal echter geen informatie ontvangen waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wenst deel te nemen aan dit tracking-proces, kunt u ook de instelling van een nodige cookie weigeren – bijvoorbeeld door een browserinstelling te gebruiken die de automatische instelling van cookies uitschakelt. U kunt ook cookies voor conversion tracking uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "googleadservices.com" worden geblokkeerd.

 2.4.3 Doubleclick by Google

Met Doubleclick by Google gebruiken we een dienst van Google Inc. om u relevante advertenties te tonen. Cookies die geen persoonlijke informatie bevatten, worden hiervoor gebruikt. Doubleclick-cookies gebruiken een pseudoniem identificatienummer dat aan uw browser wordt toegewezen om na te gaan of advertenties worden afgebeeld en of erop wordt geklikt. Zo kunnen Google en zijn partnersites advertenties tonen op basis van eerdere bezoeken aan pagina’s van ECR Car Retail. De door Doubleclick-cookies gegenereerde informatie wordt doorgestuurd naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google voldoet aan de bepalingen van de Amerikaanse en Europese "Privacy Shield"-overeenkomst inzake gegevensbescherming en is gecertificeerd voor het "Privacy Shield". De gegevens zullen enkel aan derden worden overgedragen in het kader van wettelijke regels of de verwerking van bestelgegevens. Als u instemt met de opslag van cookies, maar Doubleclick-cookies niet wenst te gebruiken, kunt u via de link https://www.google.com/settings/ads/onweb/ een browser plug-in downloaden en installeren die Doubleclick by Google uitschakelt.

 2.4.4 Hotjar

Voor evaluatie- en feedbackdoeleinden werken we samen met dienstverlener Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe.

In het kader hiervan worden cookies opgeslagen op de server van Hotjar, die een analyse van het gebruik van onze website door u en anderen mogelijk maken. Door middel van deze cookies wordt informatie over het gebruik van onze website opgeslagen, doorgestuurd naar en opgeslagen op een server van onze dienstverlener. Onze dienstverlener gebruikt deze informatie om ons feedback te leveren over onze website. Door deze cookies in te stellen wordt louter pseudonieme informatie verzameld. De pseudonieme gegevens zullen geenszins worden gekoppeld aan uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen deze dienst met werking in de toekomst. Als u uw bezwaarrecht wil uitoefenen, klik dan op de volgende link: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

Indien u bezwaar heeft aangetekend via de bovenvermelde link, zullen geen verdere gegevens worden opgeslagen en zullen de reeds opgeslagen gegevens niet langer worden gebruikt. We willen er op wijzen dat het bezwaar ook van kracht wordt door een cookie op te slaan op uw computer. Zonder deze cookie kunnen we uw bezwaar niet bevestigen en naleven. Deze cookie bevat echter enkel de informatie waarbij u bezwaar aantekende tegen het gebruik van de gegevens tijdens retargeting. Met het oog op de permanente activering hiervan moet u deze cookie opgeslagen laten op uw computer. Als u de opt-out cookie verwijdert, moet u zich opnieuw uitschrijven. U moet zich ook uitschrijven voor elke computer en browser die u gebruikt. Let wel op: de hierboven beschreven opt-out geldt enkel indien en zo lang als cookies worden aanvaard door uw browser. Voor meer informatie over het privacybeleid van Hotjar kan u terecht op https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

 2.4.5 Facebook Pixel

We vinden het belangrijk om te adverteren op maat en u niet te overspoelen met onnodige advertentieberichten. Om deze reden werken we met Facebook Pixel dat onderdeel is van de onderneming Facebook (1 Hacker Way, 94025 Menlo Park, VS). Facebook Pixel is een webanalyse tool dat gegevens verzamelt om uw websitegebruik te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteit op te maken en om andere diensten in verband met website- en internetgebruik te verstrekken aan de website-operator. U kan de privacyrichtlijnen in lijn met de GDPR wetgeving bekijken op https://www.facebook.com/privacy/explanation.

2.4.6 Zotabox

Voor u als bezoeker zetten we ons graag in om een zo vlot mogelijke communicatie na te streven. We focussen ons op de sociale media tool Facebook waaronder Messenger een onderdeel is om een rechtstreeks chatgesprek te starten vanop onze website. Voor deze rechstreekse link van de website naar de Facebooktool Messenger maken we gebruik van de service Zotabox, 504 building Hacinco B.3.7 Le Van Luong, Hanoi. Zotabox volgt ook voor u de respectievelijke GDPR wetgeving op en legt deze voor in het wettelijk kader en privacyrichtinglijnen van Google. Deze richtlijnen en meer informatie kan u terugvinden in 2.4.1.

2.4.7 Bit.ly

Voor uw gebruiksgemak en de visuele aantrekkelijkheid te bevorderen op onze website of sociale media kanalen (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter en LinkedIn) wordt Bit.ly,

139 5th Avenue, 5th Floor, New York, NY 10010 gebruikt om lange URL’s te verkorten. Deze service geeft in een analytisch rapport het aantal klikken weer op deze URL, gegenereerd door ECR Car Retail, de dag en de locatie. Deze analyse bevat onder geen beding directe identificeerbare informatie over u. Voor meer informatie over het privacybeleid van bit.ly kan u terecht op http://bit.ly/pages/privacy.

2.4.8 Zendesk

Wij gebruiken Zendesk Chat (voorheen ZOPIM) op onze website. Zendesk Chat is een live support helpdesk software die ons in staat stelt om direct met u te communiceren in real time (live chat). De ontwikkelaar van Zendesk Chat is Zendesk Inc, 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten. Bij elk bezoek aan onze website, die is uitgerust met een Zendesk Chat component, worden gegevens verzameld met als doel het live chat systeem te bedienen en het gebruik van het systeem te analyseren. Voor meer informatie over Zendesk Chat kunt u terecht op https://www.zendesk.de/chat. De Zendesk Chat component slaat een cookie op in het systeem van de betreffende persoon. Met behulp van deze cookies kunnen anonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt. Dergelijke geanonimiseerde gebruikersprofielen kunnen worden gebruikt door de persoon die verantwoordelijk is voor het analyseren van het gebruikersgedrag en voor het analyseren en onderhouden van de goede werking van het live chatsysteem. De analyse verbetert ook onze aanbiedingen. De gegevens die via de Zendesk Chat Component worden verzameld, worden niet gebruikt om de betrokkene te identificeren zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Deze gegevens worden niet gecombineerd met persoonlijke gegevens of andere gegevens met hetzelfde pseudoniem. De betrokkene kan, zoals hierboven beschreven, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte webbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat de Zendesk Chat-component een cookie op het systeem van de betreffende persoon opslaat. Bovendien kunnen cookies die al door de Zendesk Chat component worden gebruikt op elk moment worden verwijderd via de webbrowser of andere software programma's. Het geldende privacybeleid van Zendesk Inc. is te vinden op https://www.zendesk.de/company/customers-partners/.

 2.5 Ontvangers van de gegevens

Voor de doeleinden die hierboven worden vermeld onder 2.a) en b), maken we gebruik van dienstverleners, d.w.z. verwerkers volgens Art. 28 van de AVG, bijvoorbeeld onze dienstverleners voor cloud hosting, platform- en onderhoudsdiensten, voor het opslaan van de gegevens, of externe platformen voor het verzenden van e-mails en sms-berichten, contacten via telefoon of het afdrukken van gepersonaliseerde reclame. We zorgen ervoor, o.a. door contractuele regels, dat deze dienstverleners persoonsgegevens verwerken volgens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming om een hoog gegevensbeschermingsniveau te verzekeren, zelfs wanneer persoonsgegevens worden overgebracht naar een ander land waar een ander gegevensbeschermingsniveau gangbaar is en waarvoor geen beslissing van de EU-commissie bestaat in verband met de gepastheid. Persoonsgegevens worden niet op andere manieren doorgegeven aan andere ontvangers, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Voor meer informatie over de gepaste beschermingsmaatregelen voor de internationale overdracht van gegevens of een exemplaar hiervan kunt u terecht op onze dienst Marketing via e-mail op: info@ecrb.be.

 2.6 Verplichte/vrijwillige gegevensverstrekking en bewaartermijn

Uw gegevens worden op vrijwillige basis verstrekt. U bent niet verplicht om deze persoonsgegevens aan ons te verstrekken en deze verstrekking is niet nodig om te voldoen aan een wettelijke of contractuele voorwaarde (tenzij u onze Online Shop gebruikt; in dat geval dienen gegevens te worden verstrekt volgens 2.c) om het contract te kunnen uitvoeren). Als u uw persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, zal dat geen gevolgen hebben voor u, afgezien van het feit dat u onze diensten niet zal kunnen gebruiken. Persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt via onze website, zullen enkel worden opgeslagen tot het doel is gerealiseerd waarvoor ze werden verwerkt. Voor zover bewaartermijnen overeenkomstig fiscale en handelswetten moeten worden nageleefd, kan de bewaartermijn voor bepaalde gegevens tot 10 jaar bedragen. Afwijkende bewaartermijnen kunnen ook voortvloeien uit een legitiem belang van ECR Car Retail (bv. de veiligheid van gegevens te garanderen, om misbruik te voorkomen of om daders van misdrijven te vervolgen). Gegevens die we moeten bewaren omwille van wettelijke, regelgevende of contractuele bewaarverplichtingen, zullen worden geblokkeerd.

 

3. Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

3.1 Registratie van de klant

We zullen de gegevens verwerken die via het registratieformulier voor B2B klanten en tijdens verdere zakelijke transacties worden verzameld, om het contract met de B2B klanten aan te gaan en uit te voeren. Omdat we enkel contracten aangaan met geregistreerde handelaars. Deze verwerking is gebaseerd op Art. 6, alinea 1, b) van de AVG.

 3.2 Marketing en analyse van de klant 

We zullen al uw persoonsgegevens die via het registratieformulier voor handelaars en tijdens verdere zakelijke transacties worden verzameld, ook verwerken met het oog op relaties en -analyses. Dit omvat marktonderzoek, enquêtes voor feedback, analyses, segmentering en profilering van handelaars om hun gedrag en activiteiten te voorspellen, d.w.z. “customer churn”, herhaalde aankopen van bepaalde goederen en aankoopdata. Voor deze doeleinden zullen we u ook contacteren via e-mail, sms, telefoon, fax en post. Uw gegevens zullen voor de bovenvermelde doeleinden worden opgeslagen in ons gegevensmagazijn en worden aangevuld met gegevens die we uit publieke bronnen verzamelen, bv. telefoongidsen. Deze verwerking is wettelijk volgens Art. 6, alinea 1, 1, f) van de AVG. Dit is nodig voor de behartiging van onze legitieme belangen om onze diensten en relatie met u te verbeteren, die een belangrijke factor vormen voor ons commerciële succes. Via de gegevens die we verzamelen en opslaan, komen we meer te weten over uw interesses en behoeften. Zo kunnen we daarmee rekening houden en dienovereenkomstig handelen, d.w.z. door gepersonaliseerd te communiceren.   

We zullen ook al uw persoonsgegevens die via het registratieformulier voor handelaars en tijdens verdere zakelijke transacties worden verzameld, verwerken om u via de post en fysieke bezoeken informatie te verstrekken over onze marketingcampagnes. Deze verwerking is gebaseerd op Art. 6, alinea 1, 1, f) van de AVG. Dit is nodig voor de behartiging van onze legitieme belangen om u te informeren over onze aanbiedingen en diensten en om onze relatie met u uit te breiden. Als u voorafgaandelijk heeft ingestemd met de verwerking, zullen we uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze marketinginformatie te verstrekken via e-mail, sms, telefoon of fax. Links in onze nieuwsbrieven via e-mail kunnen bovendien een tracking pixel bevatten waarmee we kunnen bepalen of u een nieuwsbrief via e-mail heeft geopend en welke links u interesseerden als u daarop klikte. In deze e-mail beschikt u over een opt-out waardoor u ten allen tijden deze pixel tracking kan stopzetten. De volgende gegevens worden verzameld: e-mailadres, de inhoud van de nieuwsbrief die naar u werd verzonden, op welke link werd geklikt, de datum en het uur van openen.

 3.3 Ontvangers van de gegevens

Voor de doeleinden die hierboven worden vermeld onder 2.a) en b), maken we gebruik van dienstverleners, d.w.z. verwerkers volgens Art. 28 van de AVG, bijvoorbeeld onze dienstverleners voor cloud hosting, platform- en onderhoudsdiensten, voor het opslaan van de gegevens, of externe platformen voor het verzenden van e-mails en sms-berichten, contacten via telefoon of het afdrukken van gepersonaliseerde reclame. We zorgen ervoor, o.a. door contractuele regels, dat deze dienstverleners persoonsgegevens verwerken volgens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming om een hoog gegevensbeschermingsniveau te verzekeren, zelfs wanneer persoonsgegevens worden overgebracht naar een ander land waar een ander gegevensbeschermingsniveau gangbaar is en waarvoor geen beslissing van de EU-commissie bestaat in verband met de gepastheid. Persoonsgegevens worden niet op andere manieren doorgegeven aan andere ontvangers, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Voor meer informatie over de gepaste beschermingsmaatregelen voor de internationale overdracht van gegevens of een exemplaar hiervan kunt u terecht op onze dienst Marketing via e-mail op: info@ecrb.be.

 3.4 Verplichte/vrijwillige gegevensverstrekking en bewaartermijn

Uw gegevens worden op vrijwillige basis verstrekt. U bent niet verplicht om deze persoonsgegevens aan ons te verstrekken en deze verstrekking is niet nodig om te voldoen aan een wettelijke of contractuele voorwaarde (tenzij u onze Online Shop gebruikt; in dat geval dienen gegevens te worden verstrekt volgens 2.c) om het contract te kunnen uitvoeren). Als u uw persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, zal dat geen gevolgen hebben voor u, afgezien van het feit dat u onze diensten niet zal kunnen gebruiken. Persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt via onze website, zullen enkel worden opgeslagen tot het doel is gerealiseerd waarvoor ze werden verwerkt. Voor zover bewaartermijnen overeenkomstig fiscale en handelswetten moeten worden nageleefd, kan de bewaartermijn voor bepaalde gegevens tot 10 jaar bedragen. Afwijkende bewaartermijnen kunnen ook voortvloeien uit een legitiem belang van ECR Car Retail (bv. de veiligheid van gegevens te garanderen, om misbruik te voorkomen of om daders van misdrijven te vervolgen). Gegevens die we moeten bewaren omwille van wettelijke, regelgevende of contractuele bewaarverplichtingen, zullen worden geblokkeerd.

 

4. Uw rechten

Als datasubject kunt u te allen tijde onze dienst Marketing contacteren via de bovenvermelde contactgegevens onder 1. c) om uw rechten uit te oefenen volgens de AVG. Deze rechten zijn:

  • Het recht om informatie over de gegevensverwerking en een exemplaar van de verwerkte gegevens te ontvangen (recht van inzage, Art. 15 van de AVG),
  • Het recht om te vragen dat onjuiste gegevens worden rechtgezet of onvolledige gegevens worden aangevuld (recht op rectificatie , Art. 16 van de AVG),
  • Het recht om te vragen dat persoonsgegevens worden verwijderd en, indien de persoonsgegevens openbaar werden gemaakt, dat andere verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte worden gebracht van dit verzoek (recht op gegevenswissing, Art. 17 van de AVG),
  • Het recht om te vragen dat de gegevensverwerking wordt beperkt (recht op beperking van de verwerking, Art. 18 van de AVG),
  • Het recht om de persoonsgegevens over de datasubject te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en om te vragen dat deze gegevens worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (recht op overdraagbaarheid van gegevens, Art. 20 van de AVG),
  • Het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de gegevensverwerking om die te staken (recht van bezwaar, Art. 21 van de AVG),
  • Het recht om een gegeven toestemming te allen tijde in te trekken om de verwerking van gegevens op basis van uw toestemming te staken. Deze intrekking zal geen gevolgen hebben voor de wettelijkheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking (recht om toestemming in te trekken, Art. 7 van de AVG).
  • Het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie als u van oordeel bent dat de gegevensverwerking inbreuk pleegt op de AVG (recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, Art. 77 van de AVG).

 Deze verklaring inzake gegevensbescherming kan worden gewijzigd omwille van mogelijke wetswijzigingen. In dat geval zullen we informeren over dergelijke wijzigingen. Voor zover de wijzigingen gevolgen hebben voor een verwerking op basis van uw toestemming, zullen we u om een nieuwe toestemming vragen, indien nodig.

 naar homepagina